MOKOŠA - ČO MÁ SLOVANSKÁ BOHYŇA SPOLOČNÉ S VLNOU

30.10.2021

Mokoša je staroslovanská bohyňa, ktorá vládla nad úrodou, ovcami, dobytkom a pôrodmi. Okrem toho mala však pod patronátom aj ručné práce, pradenie, tkanie, ľan, konope a vlnu. Jej atribútom bolo často práve vreteno. Tak ako pri väčšine bohýň, spojených s vláknami a textilom, aj o Mokoši sa verilo, že ovplyvňuje osud a výmeru života, pretože ten sa často spájal práve s tvorením a prerušovaním nití. Spolu s dvojicou Sreča a Nesreča (Šťastie a Nešťastie) tvorili trojicu, ktorú z iných mytológií (napr. grécke norny) poznáme ako sudičky.

Tradície, remeslá a súvislosti

Mnohé informácie o pohanskom slovanskom náboženstve sa nezachovali, ale meno Mokoša (Mokoš, Makoš, Mokuš) najpravdepodobnejšie označuje úrodnú vlhkosť Zeme, na ktorej ľudský život a osud tak závisí. Jej meno sme si vybrali, pretože prácou s vlnou, jej pradením a používaním sa oživuje naša spolupatričnosť so zemou ako takou, s územím na ktorom žijeme, s prírodným bohatstvom ktoré tu máme, s ručnou prácou predkov a archetypmi, ktoré považujeme za zdravé a užitočné si pripomínať. To samozrejme platí všade, nielen medzi Slovanmi, pretože ako zem, tak aj ovčia vlna nás obdarúva bez rozdielu.

Požičiavame si Mokošino meno na uctenie nášho dedičstva a na oživenie kontinuity remesiel, ktoré po celom svete od pradávna prechádzali ľudskými rukami. Zároveň chceme však oživovaním záujmu o našu lokálnu vlnu podporiť na jednej strane oslabený slovenský vlnospracujúci priemysel a na strane druhej drobných chovateľov a farmárov, svedomito sa starajúcich o svoje stáda.

Všetko so všetkým súvisí a ani ovčia vlna nie je iba vlna - je to celý VLNENÝ KRUH: spolužitie ľudí a zvierat, využívanie prírodného bohatstva, návrat k zdravému textilu a jeho reálnej cene, udržiavanie rázu krajiny aj v chránených oblastiach pomocou pasienkov či podporenie lokálneho trhu a remeselných ručných prác.

Vo funkcii božstva úrody, zeme a jej darov sa Mokoša ujíma vlády v deň jesennej rovnodennosti a uvoľňuje cestu pre iné sily v čas Sviatku všetkých svätých. Hovorí sa, že praje tým, ktorí nasledujú svoj osud, takže fakt, že sme si štart nášho plánu "náhodne" nastavili presne na tieto dni, si príhodne vysvetľujeme tak, že sme na dobrej ceste. A keďže nie je náhoda, že práve tento čas označuje aj obdobie, kedy sa vlna najviac vždy spracúvala a nosila, dúfame, že je na tej dobrej ceste s nami.