SLOVOOL webinár - rozhovory o práci s vlnou v minulosti a dnes, v Nórsku a na Slovensku

04.03.2024

Srdečne vás pozývame na jednodenný webinár, ktorý organizujeme ako MOKOŠA - slovenská vlna a OZ Naša Vlna, spoločne s nórskymi priateľmi z centra SIFO - výskumného textilného ústavu na Oslo Metropolitan University.

Zhodli sme sa, že sa chceme porozprávať verejne o tom, ako sa v Nórsku udržiava kontinuita spracovania vlny, ako sa na Slovensku neudržala a pracne sa obnovuje, o tom čo všetko sa z vlny vyrábalo v tradičnom ľudovom odeve na Slovensku i v Nórsku a s akými výzvami sa potýkajú dnes jednak ľudoví výrobcovia a jednak ľudia, ktorí sa aktívne snažia o návrat strojovo spracovanej slovenskej vlny na trh.

Webinár sa bude diať NAŽIVO, ONLINE a VEREJNE!

Piatok 15. marca, 9:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30 SEČ

Účasť je prístupná komukoľvek, koho tematika zaujíma - je potrebné sa akurát vopred registrovať cez nasledujúci link:

Odkaz na registráciu účasti: https://oslomet.zoom.us/webinar/register/WN_hyjlVft_S5et2l8WCVwHTw#/registration


PROGRAM: 

9:30 Privítanie:  Ingun Grimstad Klepp, profesorka  odievania a udržateľnosti, Consumption Research Norway, Oslo Metropolitan University

9:45 Ako prechod z lokálnej nórskej vlny spæl na merino vo vyšívacích priadzach ovplyvnil bunad: Kari-Anne Pedersen, Nórske ľudové múzeum

10:15 Vlna v tradičnom slovenskom ľudovom odeve: Mgr.art. Radoslava Janáčová, ÚĽUV (Ústredie ľudovej umeleckej výroby)

10:40 Výzvy pri získavaní materiálu pre ľudových výrobcov v minulosti a dnes: Mgr. Zuzana Kolcunová, ÚĽUV (Ústredie ľudovej umeleckej výroby)

11:00 Diskusia a úvahy, moderované Ingun Grimstad Klepp, profesorka odievania a udržateľnosti, Consumption Research Norway, Oslo Metropolitan University


12:00 - 13:00 Prestávka na obed


13:00 Privítanie a zhrnutie dopoludňajšieho stretnutia: Ingun Grimstad Klepp, profesorka  odievania a udržateľnosti, Consumption Research Norway, Oslo Metropolitan University

13:15 Ako miestne plemená oviec prispeli k znovuobjaveniu kultúrneho prejavu v modernom dizajne Ingvild Svorkmo Espelien, zakladateľka Selbu spinneri.

13:40 Výzvy pri budovaní prvého slovenského mini-millu (malej pradiarne): Mgr. Martina Vozárová, zakladateľka a majiteľka Vlnárskej manufaktúry

14:00 Inovácie a inšpirácie, výzvy pri budovaní slovenskej vlnenej značky MOKOŠA: Mgr. Ľubica Kováčiková a Mgr. Alena Niňajová, nezisková organizácia OZ Naša vlna, zakladateľky lokálnej slovenskej značky vlny MOKOŠA

14:30 Diskusia a cesty vpred, moderovaná Tone Skårdal Tobiasson, novinárkou a ambasádorkou vlny

15:15 Zhrnutie: Ingun Grimstad Klepp, profesorka odievania a udržateľnosti, Consumption Research Norway, Oslo Metropolitan University

15:30 Koniec